Giải pháp nào để có tôm sạch?

Một số điểm đáng chú ý là: – Cơ quan chức năng kêu gọi người nuôi không nên lạm dụng kháng sinh. Thậm chí có “lời khuyên” quyết liệt hơn là …

Giải pháp nào để có tôm sạch? Read More »